Opera

Bibliografie

 

LALESCU, TRAIAN. Asupra variației valorilor caracteristice. București, Librăriile Socec și C. Sfetea; Viena, Gerold; Berlin, R. Friedlander und Sohn; Lipsca, O. Harrassowitz, 1912, 3 p. (Academia Românã).

LALESCU, TRAIAN. Calculul algebric. Polinoame, fracțiuni raționale. [București], [Cultura Naţională], 1924. 95 p. (Biblioteca manualelor științifice).

LALESCU, TRAIAN. Culegere de probleme de geometrie descriptivă. Ediția a doua. Revăzută de R. N. Racliş. [București], 1935. [36 f.]. (Publicațiunile Institutului Matematic Român).

LALESCU, TRAIAN. Curs de geometrie analiticã. Dreaptã, plan, conice, cuadrice. București, 1931. 195 p. (Biblioteca Universitarã, 29).

LALESCU, TRAIAN. Curs de geometrie analiticã. Fascicula IV. Aplicațiile geometrice ale calculului infinitezimal. București, Tipografia… F. Göbl și Fiii, 1927. IV+224 p. (Biblioteca

Gazetei Matematice).

LALESCU, TRAIAN. Dl. Spiru Haret ca om de știintã. În: Lui Spiru C. Haret, ale tale, dintru ale tale, la împlinirea celor șeasezeci ani. București, 1911, p. 12–18.

LALESCU, TRAIAN. Geometria triunghiului. Traducere îngrijitã de O. Sacter dupã ediția a 2-a apãrutã în limba francezã în anul 1937. București, Editura tineretului, 1958. 159 p. cu fig. 185

LALESCU, TRAIAN. Introducere la teoria ecuațiilor integrale. București, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1956. 135 p.

LALESCU, TRAIAN. Introducere la teoria ecuațiunilor integrale. Bucuresti, 1911. 114 p.

LALESCU, TRAIAN. Însumarea a doi sîmburi neortogonali. Notã: București, Librãriile Socec și C. Sfetea; Viena, Gerold; Berlin, R. Friedlaender und Sohn; Lipsca, O. Harrassowitz, 1913. 5 p.

LALESCU, TRAIAN. 1906. Agenda bãncilor populare și metodul de coeficient Lalescu. București, 1906. 85 p.

LALESCU, TRAIAN. Raportul general asupra proiectului de buget al veniturilor și cheltuielilor Statului pe anul 1925, prezentat Adunãrii Deputaților. București, 1914. 117 p.

LALESCU, TRAIAN. Cuvântare la sãrbãtorirea ing. Constantin M. Mironescu. În vol.: Sãrbãtorirea domnului inginer inspector general Constantin M Mironescu, cu ocaziunea retragerii

sale din funcțiunea de Director al școalei de Poduri și șosele. Lucrare întocmitã din initiativa Comitetului organizator de Dl. Prof. Traian Lalescu. București, Tipografia Profesionalã

Dim. C. Ionescu, 1915, p 8–16, 21.

LALESCU, TRAIAN. Telefonia fãrã fir. București, Cartea Româneascã, [192—]. 32 p. cu fig. (Cunoștințe folositoare. Seria A. Știința pentru toti, 13).

LALESCU, TRAIAN. Tratat de geometrie analiticã. Curs profesat la Politehnica din București de Traian Lalescu. Editia 1944, revãzutã de Neculai Raclis. Cu o prefațã de D. Busilã. Caietul

I. Dreapta, planul. București, Tipografia… F. Göbl si Fiii, 1944, 80 p. cu fig. (Colectia Numerus).

LALESCU, TRAIAN. Tratat de geometrie analiticã. Curs profesat. Ediția 1938, revãzutã. Caietul 2, 3, ed. 1944. Bucuresti, F. Göbl si Fiii, 1938–1947. 80 p. (Colecþia Numerus, 2).

LALESCU, TRAIAN. Tratat de geometrie analiticã. Curs. Ediția 1938 revãzutã. Caietul I—III. [București], [1938]. 3 vol. (Colecþia Numerus, 2). Caietul 1: Dreapta, planul; 2. Conicele;

3. Cuadricele.

LALESCU, TRAIAN. Tratat de geometrie analiticã. Ediția II. Fasc. I. București, 1923. 88 p. (Biblioteca Gazetei Matematice).

LALESCU, TRAIAN. Tratat de geometrie analiticã. Dreaptã, Plan, Conice, Cuadrice, Aplicațiile geometrice ale calculului infinitezimal. Fasc. 3. Cuadrice. București, 1992. 87 p. (Biblioteca Gazetei matematice).

LALESCU, TRAIAN. Tratat de geometrie analiticã. Dreaptã, Plan, Conice, Cuadrice, Aplicatiile geometrice ale calculului infinitezimal. [Editia întîi]. București, 1920, 80 p. (Biblioteca

Gazetei matematice).

LALESCU, TRAIAN si MIREA, ªT. N. Culegere de probleme de geometrie descriptivã și cosmografie. București, 1914. 2 f. + 86 p. + VI f. pl.

* *

*

LAITIN, DANIIL. Dunãrea dintre Bazias și Turnu-Severin. Cu o prefațã de dl. Traian Lalescu. București, Tipografiile Române Unite, 1925. 79 p. cu ilustr. + 1 f. h. (Biblioteca A.C.B.).

LAZÃR, GHEORGHE. Trigonometria. Însoțitã de o notã biograficã și de note explicative. Transcrisã dupã slove cirilice și publicatã de Traian Lalescu. București, 1919. 74 p. + 2 pl.

(Biblioteca Gazetei matematice).

* *

*

LALESCU, TRAIAN. Les classes de noyaux symétrisables. In: Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Sciences. Paris, 1918. Tom. CLXVI, p. 252–253.

LALESCU, TRAIAN. Données statistiques sur le Banat. Paris, f.a., f.e., 4 p. 187

LALESCU, TRAIAN. Les équations différentielles linéaires d’ordre infini et l’équation de Fredholm. Roma, 1918. 4 p.

LALESCU, TRAIAN. La géométrie du triangle. Paris, Librairie Vuibert, 1952. 120 p. (Annales Roumaines de Mathématiques. Journal de l’Institut Mathématique Roumain. Cahier 1).

LALESCU, TRAIAN. La géométrie du triangle. Deuxième édition. Avec une lettre de M. Émile Picard et une préface de M. Georges Tzitzeica. Bucarest, 1937. 2 f. + 120 p. (Annales Roumaines de Mathématiques. Journal de l’Institut Mathématique Roumain. Cahier 1).

LALESCU, TRAIAN. Introduction à la théorie des équations intégrales. Avec une préface de M. Emile Picard. Paris, 1912. VII + 152 p.

LALESCU, TRAIAN. Quelques remarques sur l’équation intégrale de Fredholm. Bucuresti, 1910. 57 p.

LALESCU, TRAIAN. Quelques remarques sur l’équation intégrale de Volterra. Bucarest,1909. 3p

LALESCU, TRAIAN. Les problèmes bilocaux pour l’équation différentielle linéaire du second ordre. Bucarest, 1918. [8] p.

LALESCU, TRAIAN. Le problème éthnographique du Banat. Paris, 1919. 48 p. + 1 h.

LALESCU, TRAIAN. Sur L’addition des noyaux non ortogonaux. Bucarest, 1913. 136 p.  (Academia Românã).

LALESCU, TRAIAN. Sur l’application des équations intégrales à la théorie des équations différentielles linéaires. In: Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Sciences. Paris,

1918. Tom. CLXVI, p. 727–728.

LALESCU, TRAIAN. Sur l’approximation des fonctions par des séries trigonométriques. Bucarest, 1920. [5] p. (Academia Românã. Bulletin de la Section Scientifique. VI+ème année,

No. 214, p. 76–81).

LALESCU, TRAIAN. Sur la composition des formes quadratiques. 6 p. (Extrait des Nouvelles Annales de Mathématiques, 4-e série, t. VII, avril 1907).

LALESCU, TRAIAN. Sur l’équation de Lamé, nr. 1. Bucarest, 1910. 627 p.

LALESCU, TRAIAN. Sur l’équation de Volterra, 1-ère thèse. Propositions données par la Faculté, 2-e thèse. Soutenues [en] 1908, devant la commission d’examen. Thèses présentées

à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur en sciences mathématiques. Paris, Gauthier-Villars, 1908. 79 p.

LALESCU, TRAIAN. Sur les fonctions polygonales périodiques. In: Comptes Rendus des Séances de l’Académie de Sciences. Paris, 1918, Tom. CLXVII, p. 746–748.

LALESCU, TRAIAN. Sur le groupe des équations trinomes. Paris, [1907]. [12 p.].

LALESCU, TRAIAN. Sur la loi asymptotique de quelques classes de valeurs caractéristiques. Bucureºti, 1924. 4 p.

LALESCU, TRAIAN. Sur les noyaux résolvants. In: Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Sciences. Paris, 1910, Tom. CLI, p. 928–930, 1033–1034.

LALESCU, TRAIAN. Sur les noyaux symétriques gauches. In: Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Sciences. Paris, 1910. Tom. CLI, p. 1336–1337.

LALESCU, TRAIAN. Sur la notion des noyaux symétriques gauches définis. Sur une suite de noyaux remarquables. Sur une classe de noyaux brisés. Bucarest, 1915. 8 p. (Academia

Românã).

LALESCU, TRAIAN. Sur l’ordre de la fonction entière D (l) de Fredholm. In: Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Sciences. Paris, 1907, Tom CXLV, p. 906–907.

LALESCU, TRAIAN. Sur les problèmes bilocaux relatifs à l’équation différentielle linéaire du second ordre. Bucarest, 1916. 2 p. (Academia Românã).

LALESCU, TRAIAN. Sur les séries trigonométriques et la théorie des équations intégrales. In: Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Sciences. Paris, 1918, Tom CLXVI, p. 410–411.

LALESCU, TRAIAN. Sur les solutions analytiques de l’équation In: Atti del IV Congresso internazionale dei matematici. Roma, 6–11 avrile 1908. Communicazione delle sezioni I e II. Vol. 2. Roma, 1909, p. 87–89.

LALESCU, TRAIAN. Sur les solutions périodiques des equations différentielles linéaires. Paris, 1907. 4 p.

LALESCU, TRAIAN. Sur les solutions périodiques des equations différentielles du second ordre. Jassy, 1915. [5 p.].

LALESCU, TRAIAN. Sur une classe d’équations différentielles linéaires d’ordre infini. In: Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Sciences. Paris, 1908, Tom. CXLVII,

p. 1042–1043.

LALESCU, TRAIAN. 1. Sur un piège de la théorie des equations intégrales. 2. Un théorème sur les noyaux composés. Bucarest, 1915. [2 p.]. (Academia Românã. Bulletin p. 270–272).

LALESCU, TRAIAN. Sur un théorème de la théorie des noyaux simétrisables. Bucarest, Cultura Naþionalã, 1925. 2 p. (Académie de Roumanie).

LALESCU, TRAIAN. Théorèmes sur les valeurs caractéristiques. In: Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Sciences. Paris, 1911, Tom CLIII, p. 541–542.

LALESCU, TRAIAN. La théorie des équations intégrales linéaires d’ordre infini. Bucarest, 1910. 12 p. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest. Anul XIX, nr. 3).

LALESCU, TRAIAN. Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris. 1-ère Thèse sur l’équation de Volterra. 2-e Thèse. Propositions données par la faculté. Paris, 1908. 78 p.

LALESCU, TRAIAN. Wstep do teorji równan calckowych. [Introducere în teoria ecuaþiilor integrale]. traducere din limba francezã de S. Mazurkiewicy. Warszawa, 1918. 113 p.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.