Despre Traian Lalescu

 Despre Traian Lalescu personalități de prim rang ale lumii științifice spun: “Opera lui matematică are elan, are căldura” și “Traian Lalescu era interesat de idee, de eleganța demonstrației, de sensurile profunde ale teoremelor întâlnite”.


Traian Lalescu a fost un matematician de o originalitate deosebită, autor a unor lucrări ce au deschis drumuri noi în literatura de specialitate, un savant cu o putere de muncă ieșită din comun.
Teza de doctorat susținută de Traian Lalescu, la Sorbona, constituie prima contribuție românească importantă în domeniul ecuațiilor integrale, rezultatele lui Traian Lalescu putând fi considerate a fi clasice și fiind incluse în tratate de renume mondial. El elaborează, între multe alte domenii abordate cu deosebit succes (teoria maxweliană a electromagnetismului, calculul vectorian și tensorial, teoria relativității, seriile trigonometrice etc), prima monografie importantă pe plan mondial asupra ecuațiilor integrale „Introduction a la theorie des equations integrales”.
Profesorul Traian Lalescu a predat la Facultatea de Științe a Universității București, a avut un rol important în apariția Gazetei Matematice și a Revistei Matematice din Timișoara, dar mai ales a avut un aport decisiv în întemeierea, organizarea și conducerea Institutului Politehnic din Timișoara al carei prim Rector a fost și unde a format generații întregi de matematicieni.
Dar Traian Lalescu a fost o personalitate multivalenta. Poate parea surprinzator, dar acest renumit matematician s-a ocupat concomitent, serios şi asiduu de etnografia Banatului, de raportul exercițiului bugetar, de dialoguri filosofice și, cu mult har, de proprii copii…
„Istoria matematicii din țara noastra îl plasează pe profesorul Traian Lalescu alături de Gheorghe Titeica și Dimitrie Pompei în grupul întemeietorilor școlii matematice române” – afirmă acad. Edmond Nicolau, iar acad. Grigore Moisil spunea despre T. Lalescu că „Activitatea prodigioasă a acestui mare om de știință (…) constituie pentru noi o neprețuită moștenire științifică”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.