Ce ne propunem

Misiunea noastră

Fundația « Traian Lalescu » – organizație non-profit, non-guvernamentală și apolitică înființată in anul 2007, își propune să continue ideile generoase ce au însuflețit activitatea omului de cultură multivalent ,  profesorului, matematicianului și ingineru-lui Traian Lalescu (1882-1929) și să contribuie la mai buna cunoaștere  a   moș-tenirii acestuia în domeniul cultural și în cel științific, în domeniul învățământului și în cel social.  În acest scop Fundaţia îşi propune să sus-ţină şi să  genereze  proiecte educaţionale, culturale, ști-ințifice și artistice.

 

Viziunea noastră

Așa cum Traian Lalescu a fost, pentru multe generații de tineri, un model pe mul-tiple  planuri ,  Fundația «Traian Lalescu» intențio-nează să fie  un  pol de  excelență  pentru  valori culturale, științifice și morale. Fundația Traian Lalescu susține valoarea.

Valorile noastre

Credem ca Arta și Știinta nu sunt decât cele doua fețe complementare ale aceleiași monezi de aur pur care este talentul și mintea luminată și studiul aplicat. Și mai credem că secolul XXI și Romania au nevoie de elite intelectuale autentice care să faciliteze căi spre progres individual și colectiv.