Istoric

Activitatea Fundației « Traian Lalescu » a inceput în 2007, când ne-am concentrat atenția spre aniversarea a 125 de ani de la nașterea omului de știință ce dă numele organizației noastre. Cu acest prilej am contribuit la organizare și am participat la o serie de acțiuni omagiale între care: Zilele academice timișene”, Dezvelirea bustului în bronz al marelui matematician Traian Lalescu în holul Universității Politehnice din Timișoara (octombrie), Sesiunea festivă Academiei Române dedicată reputatului om de știință  și academician post-mortem, Traian Lalescu (noiembrie), conferința cu titlul «Traian Lalescu – O culme a culturii românești» sustinuță de acad. Solomon Marcus la Teatrul Național din București (decembrie), realizarea unor medalii jubiliare și realizarea Panoului de prezentare a personalității lui Traian Lalescu la Facultatea de Matematică a Universității București

La inceputul anului 2008 Fundația s-a înființat și oficial și a continuat seria acțiunilor culturale în care s-a implicat activ, între care:  Producerea și difuzarea de către TVR Cultural a unui film documentar de cca o oră despre viața și opera savantului,  «Traian Lalescu-Dreptul la memorie» scenariul și regia Sabina Pop, continuarea susținerii Concursului Studentesc de Matematică « Traian Lalescu » prin oferire de premii în bani și obiecte, atât la faza națională desfășurată la București, cât și la cele locale desfășurate în cadrul catedrelor de Matematică ale mai multor universități din țară.

În 2009 activitatea s-a extins. Alături de continuarea participării la fazele locale și naționale ale Concursului « Traian Lalescu », anul 2009 a însemnat apariția volumului «Traian Lalescu Opere», publicat de Editura Academiei -o culegere a tuturor scrierilor lui Traian Lalescu în ingrijirea acad. Solomon Marcus, ing. Smaranda Lalescu, ec. Traian Popa- cât și dezvelirea bustului în bronz al marelui matematician Traian Lalescu în holul Universității București, eveniment cu ocazia căruia s-a desfășurat și o apreciată conferință asupra personalității reputatului om de știință.

Similar, în 2010, alături de continuarea participării la fazele locale ale Concursului «Traian Lalescu», și la cea națională desfașurată la Iași, anul 2010 s-a remarcat prin diversificarea acțiunilor: demararea unui nou proiect ambițios -crearea unei rețele de membri și simpatizanți ai Fundației și de admiratori ai omului de cultură Traian Lalescu-, continuarea bazei de date complete referitoare la opera, activitatea și moștenirea culturală lăsată de Traian Lalescu, cât și lansarea volumului «Traian Lalescu Opere» în sala de festivități a Băncii Naționale a României eveniment marcat prin impresionante luări de cuvânt ce s-au constituit într-un eveniment unic.