Ce ne propunem

Misiunea noastră

Fundația « Traian Lalescu » – organizație non-profit, non-guvernamentală și apolitică înființată in anul 2007, își propune să continue ideile generoase ce au însuflețit activitatea omului de cultură multivalent ,  profesorului, matematicianului și ingineru-lui Traian Lalescu (1882-1929) și să contribuie la mai buna cunoaștere  a   moș-tenirii acestuia în domeniul cultural și în cel științific, în domeniul învățământului și în cel social.  În acest scop Fundaţia îşi propune să sus-ţină şi să  genereze  proiecte educaţionale, culturale, ști-ințifice și artistice.

 

Viziunea noastră

Așa cum Traian Lalescu a fost, pentru multe generații de tineri, un model pe mul-tiple  planuri ,  Fundația «Traian Lalescu» intențio-nează să fie  un  pol de  excelență  pentru  valori culturale, științifice și morale. Fundația Traian Lalescu susține valoarea.

Valorile noastre

Credem ca Arta și Știinta nu sunt decât cele doua fețe complementare ale aceleiași monezi de aur pur care este talentul și mintea luminată și studiul aplicat. Și mai credem că secolul XXI și Romania au nevoie de elite intelectuale autentice care să faciliteze căi spre progres individual și colectiv.

Membri, conducere, echipa

Din Fundația Traian Lalescu fac parte zeci de elevi, studenți, profesori de liceu, cadre didactice universitare, oameni de cultură, artiști, cercetători științifici, creatori în diverse domenii de activitate.

De asemenea, ne bucurăm de un cerc larg de simpatizanți, oameni de diferite profesii.

Conducerea Fundației este asigură de: Smaranda Lalescu, Adrian Popa și Sabina Pop. Președinte de onoare este acad. Solomon Marcus.

Faza locala a concursului T. Lalescu

Faza locala a Concursului Studențesc de Matematică “Traian Lalescu” a avut loc la mai multe universitati din tara ca, de exemplu, Facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii Bucuresti. Odata cu…. Martisorul, pe 1 Martie 2011, au sosit si premiile. Ca si la anterioarele editii, Fundatia “Traian Lalescu” a acordat castigatorilor premii constand in diplome, obiecte si bani. Presedinta Fundatiei, doamna Smaranda Ecaterina Lalescu a felicitat castigatorii si le-a urat succes in faza nationala a concursului ce, anul acesta, se va desfasura in organizarea Universitatii Maritime Constanta, in perioada 13-15 mai.

Concursul studentesc de matematica ce poarta numele eminentului matematician, profesor, inginer, academician, Traian Lalescu (1882-1929), are o indelungata traditie in invatamantul romanesc. El a fost organizat pentru intaia oara in 1962, a inregistrat o intrerupere incepand cu 1989, dar a fost reluat in 1996, iar din 2008, beneficiind si de sprijinul Fundatiei “Traian Lalescu”, concursul se desfasoara si la nivel national reunind anual studenti ai facultatilor de matematica si informatica din intreaga tara.

Biroul de Presa FTL

Istoric

Activitatea Fundației « Traian Lalescu » a inceput în 2007, când ne-am concentrat atenția spre aniversarea a 125 de ani de la nașterea omului de știință ce dă numele organizației noastre. Cu acest prilej am contribuit la organizare și am participat la o serie de acțiuni omagiale între care: Zilele academice timișene”, Dezvelirea bustului în bronz al marelui matematician Traian Lalescu în holul Universității Politehnice din Timișoara (octombrie), Sesiunea festivă Academiei Române dedicată reputatului om de știință  și academician post-mortem, Traian Lalescu (noiembrie), conferința cu titlul «Traian Lalescu – O culme a culturii românești» sustinuță de acad. Solomon Marcus la Teatrul Național din București (decembrie), realizarea unor medalii jubiliare și realizarea Panoului de prezentare a personalității lui Traian Lalescu la Facultatea de Matematică a Universității București

La inceputul anului 2008 Fundația s-a înființat și oficial și a continuat seria acțiunilor culturale în care s-a implicat activ, între care:  Producerea și difuzarea de către TVR Cultural a unui film documentar de cca o oră despre viața și opera savantului,  «Traian Lalescu-Dreptul la memorie» scenariul și regia Sabina Pop, continuarea susținerii Concursului Studentesc de Matematică « Traian Lalescu » prin oferire de premii în bani și obiecte, atât la faza națională desfășurată la București, cât și la cele locale desfășurate în cadrul catedrelor de Matematică ale mai multor universități din țară.

În 2009 activitatea s-a extins. Alături de continuarea participării la fazele locale și naționale ale Concursului « Traian Lalescu », anul 2009 a însemnat apariția volumului «Traian Lalescu Opere», publicat de Editura Academiei -o culegere a tuturor scrierilor lui Traian Lalescu în ingrijirea acad. Solomon Marcus, ing. Smaranda Lalescu, ec. Traian Popa- cât și dezvelirea bustului în bronz al marelui matematician Traian Lalescu în holul Universității București, eveniment cu ocazia căruia s-a desfășurat și o apreciată conferință asupra personalității reputatului om de știință.

Similar, în 2010, alături de continuarea participării la fazele locale ale Concursului «Traian Lalescu», și la cea națională desfașurată la Iași, anul 2010 s-a remarcat prin diversificarea acțiunilor: demararea unui nou proiect ambițios -crearea unei rețele de membri și simpatizanți ai Fundației și de admiratori ai omului de cultură Traian Lalescu-, continuarea bazei de date complete referitoare la opera, activitatea și moștenirea culturală lăsată de Traian Lalescu, cât și lansarea volumului «Traian Lalescu Opere» în sala de festivități a Băncii Naționale a României eveniment marcat prin impresionante luări de cuvânt ce s-au constituit într-un eveniment unic.